Επιτροπή Σύνταξης


Πρόεδρος : Γ. Στεργίου
Διευθυντής Σύνταξης : Ρ. Καλαϊτζίδης
Υπεύθυνοι Σύνταξης : Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Ποικιλίδου
Μέλη: Α. Αχείμαστος, Ι. Ζαρίφης
Σύμβουλος Σύνταξης: Π. Ζεμπεκάκης
Επίτιμος Πρόεδρος: Αχ. Τουρκαντώνης
Close

Close
Close