Ενίσχυση Πρωτοκόλλων

Η εταιρεία χορηγεί ενίσχυση σε ερευνητικά πρωτόκολλα στο χώρο της υπέρτασης.

Δείτε την Επιστολή Προκήρυξης - Ερευνητικά Πρωτόκολλα 2017

 

Close

Close
Close