Τόμος 25 - Τεύχη 2-3: 2016

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 25 - Τεύχη 2-3: 2016

 Περιεχόμενα   Σελίδα  
 

Περιεχόμενα

 

  67
Διακεκριμένοι επιστήμονες

George L. Bakris

 

  71
Επίκαιρα άρθρα

How to Treat Hypertension in Diabetes in 2017
George L. Bakris

 

  72
 

Μελέτη SPRINT: Μαθήματα για την αντιμετώπιση της υπέρτασης στον 21ο αιώνα
Γ.Σ. Στεργίου, Α. Κόλλιας, Μ. Δούμας, Β. Παπαδημητρίου

 

  76
Aνασκοπήσεις
κλινικής πράξης

Υπέρταση στην εγκυμοσύνη
Θ.Κ. Μακρής, Κ. Θωμόπουλος

 

  82
 

Υπερηχοκαρδιογραφική αξιολόγηση του υπερτασικού ασθενούς
Μ.Σ. Καλλίστρατος, Ν. Κοντογιάννης, Σ. Γιαννίτση, Α.Ι. Μανώλης

 

  93
 

Αυτόματη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά:
Μεθοδολογία, προβλήματα και προοπτικές

N. Μπουμπουχαιροπούλου, Α. Κόλλιας, Γ.Σ. Στεργίου

 

  103
Πρωτότυπες Εργασίες

Κλινικοί φαινότυποι υπέρτασης κύησης ως προγνωστικοί παράγοντες προεκλαμψίας και πρόωρου τοκετού
Κ. Θωμόπουλος, O. Παπαζάχου, Μ. Δασκαλάκη, Γ. Σκαλής, Σ. Αρχοντάκης, O. Αργύρη, Θ. Μακρής

 

  113
Ενδιαφέρουσες
περιπτώσεις

Ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια και σημαντική έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας
Ρ.Γ. Καλαϊτζίδης, Α. Μύαρη, Σ. Ξηρομερίτη, Α. Ντούνη, O. Μπαλάφα

 

  120
Ιατρείο υπέρτασης

Περιγραφή ιατρείου «Υπέρτασης, μικρών και μεγάλων αγγείων»
Σ. Δούμα

 

  126
Erratum

Erratum

 

  128
     

 

                     
Close

Close
Close