Τόμος 26 - Τεύχος 2: 2017

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 26 - Τεύχος 2: 2017

Περιεχόμενα  

Σελίδα

 

Περιεχόμενα

 

85
Διακεκριμένοι επιστήμονες

Athanase Benetos

 

89
Επίκαιρα άρθρα

Treating hypertension in people over 80 years old: One size does not fit all
Athanase Benetos

 

90
 

Ο ρόλος της αναστολής του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης στην ανάπτυξη του καρδιονεφρικού συνδρόμου με αναιμία
Ο. Τσοτσορού, Β. Βλαχάκος, Δ. Βλαχάκος

 

95
Aνασκοπήσεις κλινικής πράξης 

Κεντρικές αρτηριακές πιέσεις: Παθοφυσιολογία, μέθοδοι αξιολόγησης, κλινική χρησιμότητα και μελλοντικές προοπτικές
Α.Α. Αργύρης, Δ.Α. Βραχάτης, Ε. Νασοθύμιου, Θ.Γ. Παπαϊωάννου, Α.Δ. Πρωτογέρου

 

103
 

Μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης και αντιυπερτασική θεραπεία
Κ.Γ. Κυριακούλης, Α. Κόλλιας, Γ.Σ. Στεργίου

 

116
 

Μελέτη της συσχέτισης της αντίστασης στην ινσουλίνη με δείκτες μικροαγγειοπάθειας σε πληθυσμό νεοδιαγνωσμένων υπερτασικών ασθενών και νορμοτασικών ατόμων
Α. Τριανταφύλλου, Γ. Τριανταφύλλου, Π. Ανυφαντή, Χ. Τρακατέλλη, Ε. Γκαλιαγκούση, Σ. Δούμα

 

123
 

Δοκιμασίες επιβεβαίωσης του πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού σε ασθενείς με κλινική υποψία της νόσου
Κ. Σταυρόπουλος, Κ. Ιμπριάλος, Γ. Λαλές, Χ. Μήτας, Γ. Κερπινιώτης, Σ. Μπουλούκου, Α. Μανάφης, Μ. Δούμας

 

130
Πρωτότυπες εργασίες

Η επίδραση του stress στην αρτηριακή πίεση σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση
Μ. Κουτσάκη, Μ.Σ. Καλλίστρατος, Ε. Σουλιώτη, Ν. Κουρεμένος, Κ. Βέργης, Α. Κουκουζέλη, Ο. Διακουμάκου, Ο. Μασχά, Α. Μελά, Α.Ι. Μανώλης

 

136
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

Υπερτασικές κρίσεις: Υπάρχουν μη καρδιολογικές αιτίες
Κ. Ζέρβα, Κ. Τσάκαλης, Γ. Τζάνης, Μ. Βέλλιου, Η. Σανίδας, Δ. Παπαδόπουλος, Ι. Μπαρμπετσέας

 

138
Ιατρείο  υπέρτασης

Περιγραφή Μονάδας Υπέρτασης
Κ. Τσιούφης

 

142
     

 

Close

Close
Close