Κέντρα Αριστείας

Ανδρεάδης Εμμανουήλ
Τμήμα Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Πρόληψης
Γ΄ Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» – Αθήνα
[email protected]


Αχείμαστος Απόστολος
Στεργίου Γεώργιος

Κέντρο Υπέρτασης Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» – Αθήνα
[email protected] 
[email protected]


Γράσσος Χαράλαμπος
Κέντρο Υπέρτασης Καρδιολογικού Τμήματος 
Γενικού Νοσοκομείου «ΚΑΤ» Αθηνών
[email protected]


Γκαλιαγκούση Ευγενία
Κέντρο Υπέρτασης Γ΄ Παθολογικής Κλινικής
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» – Θεσσαλονίκη
[email protected]


Ζακόπουλος Νικόλαος
Κέντρο Υπέρτασης – Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστήμιου Αθηνών
Νοσοκομείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» – Αθήνα 
[email protected]


Ζεμπεκάκης Παντελής
Τμήμα Υπέρτασης Α΄ Παθολογικής Κλινικής
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» – Θεσσαλονίκη
[email protected]


Καλαϊτζίδης Ρήγας
Κέντρο Υπέρτασης, Νεφρολογικό Τμήμα  
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
[email protected]


Κώτσης Βασίλειος
Κέντρο 24ωρης Καταγραφής
Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» – Θεσσαλονίκη
[email protected]


Μακρής Θωμάς
Τμήμα Υπέρτασης Γενικού Νοσοκομείου – Μαιευτηρίου
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»  – Αθήνα
[email protected]


Μανώλης Αθανάσιος
Κέντρο Υπέρτασης Καρδιολογικού Τμήματος 
Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας – Αθήνα
[email protected]


Μαρκέτου Μαρία
Καρδιολογικό Τμήμα
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 
[email protected]


Παπαδάκης Ιωάννης
Τμήμα Υπέρτασης Παθολογικής Κλινικής 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 
[email protected]Παπαδόπουλος Δημήτριος
Κέντρο Υπέρτασης 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αθηνών «ΛΑΪΚΟ» – Αθήνα
[email protected]


Σαραφίδης Παντελής
Κέντρο Υπέρτασης Νεφρολογικής Κλινικής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Νοσοκομείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» – Θεσσαλονίκη
[email protected]


Τριανταφυλλίδη Ελένη
Τμήμα Υπέρτασης Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» – Αθήνα
[email protected]


Τσιούφης Κωνσταντίνος
Τμήμα Υπέρτασης Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής 
Πανεπιστήμιου Αθηνών
Γενικό Νοσοκομείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» – Αθήνα
[email protected]


Χατζητόλιος Απόστολος
Εξωτερικά Ιατρεία Υπέρτασης
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» – Θεσσαλονίκη
[email protected]

Close

Close
Close