Σεμινάρια Υπέρτασης

Τα σεμινάρια υπέρτασης θα γίνουν τις εξής ημερομηνίες:


11/01/2020 - Ξενοδοχείο Caravel (Αθήνα), ΚΕΔΕΑ (Θεσσαλονίκη)
15/02/2020 - Ξενοδοχείο Caravel (Αθήνα), ΚΕΔΕΑ (Θεσσαλονίκη)
14/03/2020 - Ξενοδοχείο Caravel (Αθήνα), ΚΕΔΕΑ (Θεσσαλονίκη)
16/05/2020 - Ξενοδοχείο Caravel (Αθήνα), ΚΕΔΕΑ (Θεσσαλονίκη)
14/11/2020 - Ξενοδοχείο Caravel (Αθήνα), ΚΕΔΕΑ (Θεσσαλονίκη)
12/12/2020 - Ξενοδοχείο Caravel (Αθήνα), ΚΕΔΕΑ (Θεσσαλονίκη)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν δια ζώσης τα σεμινάρια που θα γίνουν στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Divani Caravel και στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δείτε το πρόγραμμα

Πρόγραμμα παλαιότερων σεμιναρίων υπέρτασης:

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Close

Close
Close