Τόμος 18 - Τεύχος 1: 2009

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 18 - Τεύχος 1: 2009


 Περιεχόμενα   
  Σελίδα  
 Ανασκοπήσεις     
Μηχανισμοί πρόκλησης υπέρτασης στην παχυσαρκία
Β. Κώτσης, Σ. Παπακάτσικα, Χ. Τρακατέλλη, Σ. Σταμπουλή

  11
 
Βιταμίνη D και υπέρταση
Κ. Μαυροματίδης, Ε. Καλογιαννίδου
 
   24

Πρωτότυπες
εργασίες

Μεταβολές των επιπέδων των μεταλλοπρωτεϊνασών πλάσματος
και των ιστικών αναστολέων τους σε ασθενείς με συγκαλυμμένη υπέρταση

Σ. Σπυρόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, Δ. Περρέα, Η. Σανίδας, Α. Μπράτσας, Ο. Παπαζάχου, Θ. Μακρής, Β. Βοττέας

 
   32
 
Ο επιπολασμός της συγκεκαλυμμένης υπέρτασης σε παθητικούς καπνιστές
Κ. Θωμόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος, Ο. Παπαζάχου, Α. Μπράτσας, Μ. Δασκαλάκη, Σ. Μάσσιας, Β. Βοττέας, Θ. Μακρής

 
   40

Η προβλεπτική ικανότητα της αρτηριακής υπέρτασης στην ύπαρξη
και βαρύτητα αγγειογραφικά τεκμηριωμένης σταφανιαίας νόσου
και η συσχέτισή της με τα επιμέρους στεφανιογραφικά ευρήματα

Η.Α. Σανίδας, Χ. Κολιάκη, Ν. Δαλιάνης, Δ. Παπαδόπουλος, Γ. Αναστασιάδης, Δ. Παναγιωτάκος, Ν. Κατσιλάμπρος, Β. Βοττέας

   52
  Συγκριτική μελέτη προγνωστικής αξίας καρδιαγγειακού κινδύνου: Framingham risk chart ή κριτήρια μεταβολικού συνδρόμου;
Π. Τσατραφύλλιας, Δ. Θεοδωράκης, Σ. Παραστατίδης, Γ. Θεοδωροπούλου, Χ. Διδασκάλου

  59
  Συγκριτική μελέτη προγνωστικής αξίας αγγειοεγκεφαλικού    
κινδύνου: Framingham risk chart ή κριτήρια μεταβολικού
συνδρόμου;

Π. Τσατραφύλλιας, Δ. Θεοδωράκης, Δ. Κεσίδου, Ε. Μπουτμπάρα, Θ. Γεωργιάδης, Γ. Θεοδωροπούλου, Σ. Παραστατίδης, Χ. Διδασκάλου

  64
  Η προσθήκη μαγνησίου μειώνει την 24ωρη αρτηριακή πίεση ασθενών με ήπια ιδιοπαθή υπέρταση
Λ.Σ. Χατζησταυρή, Ι.Μ. Τζιόλας, Π.Ι. Γεωργιανός, Π.Α. Σαραφίδης, Κ.Π. Αροδίτης, Π.Ε. Ζεμπεκάκης, Μ.Ι. Ποικιλίδου, Α.Ν. Λαζαρίδης
  68
     
                     
Close

Close
Close