Τόμος 17 - Τεύχος 1: 2008

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 17 - Τεύχος 1: 2008


 Περιεχόμενα   
  Σελίδα  
 Ανασκοπήσεις Αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση στην ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση
Ε. Γκαλιαγκούση, Σ.Δούμα, Χ. Ζαμπούλης
  9
 
Η 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης
Ν.Χ. Πανταζής, Γ.Π. Κυριακίδης
 
  15
 
Επίδραση του διατροφικού πρωτεϊνικού φορτίου στην αιμοδυναμική των νεφρών, πριν και μετά τη χορήγηση ανταγωνιστών των ΑΤ1 υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑΙΙΑ), α-ΜΕΑ και του συνδυασμού τους

Α. Ευστρατόπουλος, Σ. Βογιάκη, Ν. Αφεντάκης
 
  29
 
Αορτική ανελαστικότητα: παθογένεια, διάγνωση και προγνωστική αξία στα καρδιαγγειακά νοσήματα και στην ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση
Ε. Γκαλιαγκούση, Στ. Δούμα, Χ. Ζαμπούλης
 
  38


Η επίδραση της αναστολής του άξονα ρενίνης - αγγειοτενσίνης στη νεφρική λειτουργία, διαβητικών και μη, υπερτασικών ασθενών
Κ. Μαρμανίδου, Π. Ζεμπεκάκης, Α.Λαζαρίδης

 
  46
  Βισφατίνη και ρελαξίνη: η επίδραση δύο νέων ορμονών στο καρδιαγγειακό σύστημα
Α. Μακρής, Δ. Παπαδόπουλος, Δ. Περρέα, Β.Βοττέας

 70
Πρωτότυπη εργασία Συστολική αρτηριακή υπέρταση και τοιχωματική τάση σε
ανευρύσματα κοιλιακής αορτής. Υπολογιστική ανάλυση

Γ. Γιαννόγλου, Γ. Γιαννακούλας, Α.Ι. Χατζητόλιος
 80
     
                     
Close

Close
Close