Τόμος 17 - Τεύχη 2-3: 2008

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 17 - Τεύχος 2-3: 2008


 Περιεχόμενα   
  Σελίδα  
 Ανασκοπήσεις Υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσος
Φ. Παπουλίδου, Μ. Ποικιλίδου, Α. Λαζαρίδης
  99
 
Ο ρόλος των ενδοθηλινών στην αρτηριακή υπέρταση

Β. Καλλές, Β. Παντελίδου, Ι. Κυριακίδης, Ι. Στυλιάδης

 
  107
 
Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία στην αρτηριακή υπέρταση: Μέθοδοι εκτίμησης, προγνωστική αξία και δυνατότητες παρέμβασης
Ι.Τζιόμαλος, Χ. Ζαμπούλης

 
  117
 
Η επίδραση των στατινών στην αρτηριακή υπέρταση: μια ανασκόπηση των πειραματικών και κλινικών δεδομένων
Α.Ι. Κανάκη, Π.Α. Σαραφίδης, Π. Γεωργιανός, Α.Ν. Λαζαρίδης

 
  128
Πρωτότυπες εργασίες
Η συμπληρωματική από του στόματος χορήγηση ασβεστίου
αυξάνει την ινσουλινική ευαισθησία σε ασθενείς με υπέρταση και μεταβολικό σύνδρομο

Μ.Ι. Ποικιλίδου, Χ.Δ. Μπεφάνη, Π.Α. Σαραφίδης, Γ.Γ. Κολιάκος, Ι.Μ. Τζιόλας, Π.Ε. Ζεμπεκάκης, Κ.Α. Κοζάκος, Ι.Γ. Γιώβος, Α.Ν. Λαζαρίδης

   140
  Συμμετοχή του ανταλλάκτη Na+/H+ στο σηματοδοτικό μονοπάτι
που επάγει η AngII σε μονοκύτταρα υπερτασικών ατόμων

Λ. Ρίζεκ, Ξ. Σάιλερ, Μ. Σαρηγιάννη, Γ. Κολιάκος, Μ. Καλογιάννη, Κ. Παλέτας

 153
Ενδιαφέρουσα περίπτωση
Εκσεσημασμένη μυϊκή αδυναμία ως πρώτη κλινική εκδήλωση πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού σε ηλικιωμένο ασθενή με ετερόπλευρη υπερπλασία επινεφριδίου
Π. Κοτσάφτης, Χ. Σαββόπουλος, Δ. Αγαπάκης, Ρ. Κηπάρογλου, Β. Τζιούφα, Β. Παπαδόπουλος, Ε. Φαχαντίδης, Α. Χατζητόλιος

 163
     
                     
Close

Close
Close