Τόμος 16 - Τεύχος 2: 2007

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 16 - Τεύχος 2: 2007


 Περιεχόμενα   
  Σελίδα  
 Ανασκοπήσεις Μείωση καρδιαγγειακού κινδύνου στην υπέρταση: Νέος ορισμός και νέες θεραπευτικές δυνατότητες
ΧΓ. Αντωνακούδης, ΛΕ. Πουλημένος, ΓΧ. Αντανακούδης
    91

Πρωτότυπες εργασίες

Συσχέτιση ινωδογόνου πλάσματος με την αρτηριακή σκληρία σε ασθενείς με πρωτοπαθή αρτηριακή υπέρταση
Π. Πιέτρη, Χ. Βλαχόπουλος, Α. Αζναουρίδης, Γ. Βυσσούλης, Σ. Κυβέλου Δ. Αδαμόπουλος, Π. Σπανός, Χ. Στεφανάδης
 
    100
 
Αξιοπιστία και αναπαραγωγιμότητα των δεικτών HOMA-IR, 1/HOMA-IR, QUICI και MCAuley σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Π.Α. Σαραφίδης, Α.Ν. Λαζαρίδης, Μ.Ι. Ποικιλίδου, Α.Ι. Κανάκη, Π. Ζεμπεκάκης, Ι. Τζιόλας, Π. Σταφυλάς, Ι. Γιώβος, Α.Α. Τουρκαντώνης

 
    109

Δείκτες αρτηριακής σκληρίας σε απογόνους γονέων με αρτηριακή υπέρταση: Πιλοτική μελέτη
Σ.Μ.Γ. Κυβέλου, Γ.Π. Βυσσούλης, Ε.Α. Καρπάνου, Δ.Ν. Αδαμόπουλος, Π.Γ. Σπανός, Δ.Φ. Κόκκινος, Χ.Ι. Στεφανάδης
    121
 
Η σχέση ανταλλαγής Na+/H+ με την 24ωρη αρτηριακή πίεση, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και το ενδοκυττάριο ασβέστιο σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
Μ.Ι. Ποικιλίδου, Χ.Δ. Μπεφάνη, Π.Α. Σαραφίδης, Γ.Γ. Κολιάκος, Ι.Μ. Τζιόλας, Κ.Α. Καζάκος, Π.Ε. Ζεμπεκάκης, Λ.Σ. Χατζησταυρή, Α.Δ. Χίτογλου - Μακέδου, Ι.Γ. Γιώβος, Α.Ν. Λαζαρίδης
 
    128


Πόσο μειώθηκαν τα εγκεφαλικά επεισόδια μετά από δεκαετή ρύθμιση της υπέρτασης και των υπολοίπων παραγόντων κινδύνου
Π. Τσατραφύλλιας, Δ. Θεοδωράκης, Θ. Γεωργιάδης, Δ. Κεσίδου, Ε. Μπουτμπάρα, Χ. Διδασκάλου, Μ. Τσατραφύλλια, Ι. Μιχαηλίδης

   
   140
  Διαταραχές του ινωδολυτικού μηχανισμού σε ασθενείς με συγκεκαλυμμένη υπέρταση (masked hypertension)
Ο. Παπαζάχου, Θ. Μακρής, Μ. Δασκαλάκη, Δ. Παπαδόπουλος, Π. Κρέσπη, Λ. Χατζηζαχαριάς, Β. Βοττέας

   143
  Ελληνική εμπειρία στη χρήση του έτοιμου συνδυασμού Εναλαπρίλης-Νιτρενδιπίνης. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια
Α. Τσακίρης, Γ. Βυσσούλης, Ε. Καρπάνου, Θ. Μακρής, Κ. Παλέτας, Μ. Παπαβασιλείου, Α. Λαζαρίδης, Δ. Τσαγκαδόπούλος, Κ. Τσιούφης, Χ. Αντωνακούδης, Γ. Στεργίου, Α. Μανώλης, Δ. Αθανασιάδης


   149
     
                     
Close

Close
Close