Τόμος 16 - Τεύχος 3: 2007

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 16 - Τεύχος 3: 2007


 Περιεχόμενα   
  Σελίδα  
 Ειδικά άρθρα Νεότερες οδηγίες για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
Α. Ευστρατόπουλος, Σ. Βογιάκη
    165


Επείγουσες και υπερεπείγουσες υπερτασικές καταστάσεις
Ρ. Καλαϊτζίδης, Κ.Χ. Σιαμόπουλος
 
    173

Ανασκοπήσεις

Ο πολυμορφισμός A1166C του υποδοχέα τύπου 1 της αγγειοτενσίνης ΙΙ στα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια: ένας νέος γονιδιακός δείκτης πρόβλεψης;
Μ.Ι. Αποστολοπούλου, Α.Ι. Χατζητόλιος, Λ.Κ. Φιδάνη, Χ.Γ. Σαββόπουλος

 
    180

Ο ανταλλάκτης Νατρίου-Υδρογόνου (Sodium/Hydrogen Exchanger, NHE) και η συμβολή του στην υπέρταση
Κ. Παλέτας, Γ. Κολιάκος
    186
 
Η υπέρμετρη ινότροπη απάντηση στην κόπωση σχετίζεται με την απέκκριση αλβουμίνης ούρων στην ιδιοπαθή υπέρταση

Κ. Τσιούφης, Κ. Δημητριάδης, Κ. Θωμόπουλος, Δ. Τσιαχρής, Μ. Σελιμά, Α. Μιχαηλίδης, Δ. Τούσουλης, Ι. Καλλικάζαρος, Χ. Στεφανάδης
 
    194


Ανθεκτική υπέρταση. Ορισμός, διάγνωση και νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις
Δ.Π. Παπαδόπουλος, Ν. Λιονάκης, Β. Βοττέας, V. Papademetriou

   
    203
  Μοριακή μηχανισμοί των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της υπέρτασης και των επιπλοκών της
Β.Α. Κόκκας

    213
Πρωτότυπη εργασία Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς πάσχοντες από ΣΔ τύπου 2
Μ. Καλαπόδη, Ο. Ζαχαριάδης


    224
     
                     
Close

Close
Close