Τόμος 15 - Τεύχος 1: 2006

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 15 - Τεύχος 1: 2006


 
Περιεχόμενα      
  Σελίδα  
Ειδικό άρθρο Θωρακική ρεογραφία: Μια αναίμακτη αιμοδυναμική εξέταση στην ευρεία ιατρική πρακτική
Κ. Γραμματικόπουλος
    9

Ανασκοπήσεις   

Ηλεκτρονική Υγεία (e-health): εφαρμογές στην υπέρταση
Δ.Γ. Τσαγκαδόπουλος, Π.Γ. Κωστάκη, Λ.Δ. Στεφανάτος
 
    24


Ο ρόλος της υπέρτασης και παραγόντων αγγειακής βλάβης στην έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας ηλικιωμένων ατόμων
Α.Κ. Διαμαντόπουλος, Α.Ν. Λαζαρίδης

 
    33

Αρτηριακή πίεση και καρδιαγγειακές προσαρμογές μετά από αερόβια άσκηση σε άτομα τρίτης ηλικίας
Κ. Κορωνάκης, Κ. Πανούσης, Δ. Τσαγκαδόπουλος
    42
 
Ο παθογενετικός ρόλος της υπέρτασης στη νεφρική βλάβη
Β. Ράικου

 
    47

Ο ρόλος του ασβεστίου στην αρτηριακή πίεση και στην αντίσταση στην ινσουλίνη
Μ.Ι. Ποικιλίδου, Π.Α. Σαραφίδης, Α.Ν. Λαζαρίδης

    53
Πρωτότυπες
εργασίες
Δείκτες οικογενούς επιβάρυνσης της αρτηριακής πίεσης στους απογόνους
Ι. Τζίολας, Π. Ζεμπεκάκης, Λ. Χατζησταυρή, Α. Κανάκη, Μ. Ποικιλίδου, Π. Σαραφίδης, Δ. Νένα, Α. Λαζαρίδης
    62


Κιρκάδιος ρυθμός της αρτηριακής πίεσης και σχέσεις της με τον υποθυρεοειδισμό
Α. Κοπράς, Ν. Ποντικίδης, Π. Ζεμπεκάκης, Β. Τσουτσούλη, Γ. Παυλίδης, Α. Λαζαρίδης

   
    74
     
                     
Close

Close
Close