Τόμος 15 - Τεύχη 2-3: 2006

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 15 - Τεύχος 2-3: 2006


 Περιεχόμενα   Σελίδα  
 Εδικό  Άρθρο
Αρτηριακή υπέρταση. Ιστορική αναδρομή
Ν. Φραγκάκης, Ν. Λευκός
   93
 
Εκτίμηση του κινδύνου ρήξης των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής με υπολογιστική μηχανική. Επίδραση της αρτηριακής πίεσης στην τοιχωματική τάση
Γ. Γιαννόγλου, Γ. Γιαννακούλας, Α.Ι. Χατζητόλιος
 
   101

Ανασκοπήσεις   

Μικροαλβουμινουρία και αρτηριακή υπέρταση: Ένα δυσμενές
δίδυμο καρδιαγγειακού κινδύνου

Κ. Τσιούφης, Κ. Δημητριάδης, Π. Τούτουζας, Χ. Στεφανάδης, Ι. Καλλικάζαρος
 
   102
 
Ο ρόλος του καλίου στην ιδιοπαθή υπέρταση
Μ.Ι. Ποικιλίδου, Α.Ν. Λαζαρίδης, Π.Α. Σαραφίδης
 
   120

Πρωτότυπες εργασίες

Μελέτη 24ωρων καταγραφών της αρτηριακής πίεσης σε υποομάδες ασθενών με υπερτασικής αιτιολογίας αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Γ. Τσιβγούλης, Κ. Σπέγγος, Ε. Μανιός, Ε. Κορομπόκη, Ι. Σπηλιοπούλου, Β. Ζης, Κ. Βέμμος, Ν. Ζακόπουλος


   130
  Επίδραση της τεραζοσίνης στα επίπεδα του κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου (ANP) πλάσματος
Π. Κοτρίδης, Β. Κόκκας, Π. Κυριάκου, Μ. Καραμούζης, Γ. Σαλπιγγίδης, Χ. Καραντώνα, Ι. Καραντουμάνης, Θ. Γκίνης, Ο. Γούλη, Π.Κ. Παπαδόπουλος, Κ. Βακαλόπουλος, Γ. Σακαντάμης, Κ.Λ. Παπαδόπουλος
   142
     
                     
Close

Close
Close