Τόμος 14 - Τεύχος 1: 2005

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 14 - Τεύχος 1: 2005


 
Περιεχόμενα      
  Σελίδα  

Γράμμα από τον Εκδότη
    11

Ανασκόπηση 

Νεότεροι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
Μ. Δούμας, Α. Τσακίρης
 
    13

Πρωτότυπη
εργασία

Ο αριθμός των υποδοχέων λεπτίνης σε υγιείς νορμοτασικούς με
υψηλή φυσιολογική αρτηριακή πίεση

Δ. Παπαδόπουλος, Θ. Μακρής, Π. Κρέσπη, Μ. Πουλάκου, Ι. Παΐζης, Α. Χατζηζαχαριάς, Δ. Περρέα, Β. Βοττέας

 
    29

Αυξημένη επίπτωση καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου και βλάβης οργάνων-στόχων σε υπερτασικούς ασθενείς με α1-μικροσφαιρινουρία
Α.Γ. Μαρινάκης, Γ.Π. Βυσσούλης, Ε.Α. Καρπάνου, Κ.Α. Αζναουρίδης, Σ.Α. Δημητρακόπουλος, Π.Α. Πιέτρη, Δ.Φ. Κόκκινος, Χ.Ι. Στεφανάδης
    34
 
Επίδραση της φλεγμονώδους διέγερσης στην αρτηριακή σκληρία υπερτασικών ασθενών
Α.Ι. Ζερβουδάκη, Γ.Π. Βυσσούλης, Γ.Χ. Αντωνακούδης, Α.-Ι.Δ. Δεληγεώργης, Δ.Μ. Τούσουλης, Χ.Β. Βλαχόπουλος, Π.Γ. Πιέτρη, Χ.Ι. Στεφανάδης

 
    44

Επίδραση αντιυπερτασικής αγωγής με αναστολείς των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ στα επίπεδα ομοκυστεΐνης πλάσματος
Δ.Ν. Αδαμόπουλος, Γ.Π. Βυσσούλης, Σ.-Μ.Ι. Κυβέλου, Κ.Α. Αζναουρίδης, Α.Ι. Ζερβουδάκη, Α.Ν. Αραπογιάννη, Χ.Ι. Στεφανάδης

    50

Ευεργετική επίδραση των αναστολέων των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ στους δείκτες φλεγμονής σε υπερτασικούς ασθενείς
Σ.-Μ.Ι. Κυβέλου, Γ.Π. Βυσσούλης, Δ.Ν. Αδαμόπουλος, Α.Ι. Ζερβουδάκη, Σ. Δημητρακόπουλος, Π. Πιέτρη, Χ.Ι. Στεφανάδης

    59

Εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με τη στεφανιαία νόσο σε ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου
Λ. Σούμπαση, Δ. Χανιώτης, Σ. Σούμπαση, Ι. Τσαπακίδης, Μ. Δουλή, Σ. Ζερεφός, Μ. Βούκαλη, Π.Α. Φιλλιπόνη, Δ. Βαλής, Ν. Ζερεφός


    67
     
                     
Close

Close
Close