Τόμος 14 - Τεύχη 2-3: 2005

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 14 - Τεύχος 2-3: 2005


 
Περιεχόμενα      
  Σελίδα  

Γράμμα από τον Εκδότη
    83

Ανασκόπηση 

Δίαιτα και υπέρταση, κλασικές και νεότερες απόψεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Α. Χατζητόλιος, Μ. Μπαλτατζή
 
    87Η υπέρταση στο μεταβολικό σύνδρομο
Κ. Μαυροματίδης, Ειρ. Καλογιαννίδου

 
    98

Υπερουριχαιμία, αρτηριακή υπέρταση και καρδιαγγειακός κίνδυνος
Γ. Αντωνακούδης, Γ. Βυσσούλης
    105
 
Στένωση νεφρικής αρτηρίας
Γ. Βυσσούλης, Γ. Αντωνακούδης

 
    118

Υπέρταση και στεφανιαία νόσος
Δ.Γ. Τσαγκαδόπουλος, Ι.Κ. Παπαργυρίου

    134
Πρωτότυπες
εργασίες
Κατανομή του ουρικού οξέος και παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδά του σε Έλληνες υπερτασικούς
Γ. Αντωνακούδης, Γ. Βυσσούλης, Β. Καρπάνου, Θ. Γιαλέρνιος, Αλ. Ζερβουλάκη, Χρ. Στεφανάδης

    143

Επίδραση της λοσαρτάνης και των υπόλοιπων ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης στα επίπεδα του ουρικού οξέος
Γρ. Βυσσούλης, Γ. Αντωνακούδης, Β. Καρπάνου, Θ. Γιαλέρνιος, Π. Πιέτρη, Αλ. Δεληγεώργης, Χρ. Στεφανάδης

    150
  Η ολική χοληστερόλη ως επιπρόσθετος παράγοντας κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε υπερτασικό πληθυσμό με μεταβολικό σύνδρομο
ΑΚ. Τσακίρης, ΙΕ. Παπαδάκης, Μ. Δούμας, Ν. Νεάρχου, Χ. Κουρεμένου, Β. Νικολάου, ΠΔ. Σκουφάς

    160
  Φαρμακοοικονομική ανάλυση θεραπείας της ανεπίπλεκτης αρτηριακής υπέρτασης στην Ελλάδα
Π.Χ. Σταφυλάς, Π.Α. Σαραφίδης, Α.Ν. Λαζαρίδης, Β.Ο. Αλετράς, Δ.Α. Νιάκας
    166
     
                     
Close

Close
Close