Τόμος 12 - Τεύχη 1-3: 2003

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 12 - Τεύχος 1-3: 2003


 
Περιεχόμενα      
  Σελίδα  

Ανασκόπηση

Αρτηριακή υπέρταση και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια

Α.Ι. Χατζητόλιος


  
    15
Ενημερωτικά άρθρα
 
Αγγειακή επαναδιαμόρφωση και αρτηριακή υπέρταση
Ν. Λευκός, Ν. Φραγκάκης
     30


Αρτηριακή υπέρταση και νοητική δυσλειτουργία
Χ.Τ. Αντωνακούδης, Χ.Ι. Ιστίκογλου

    41
Πρωτότυπες
εργασίες
Η επίδραση της τελμισαρτάνης και της λερκαδιπίνης στην αρτηριακή πίεση και την αντίσταση στην ινσουλίνη υπερτασικών ασθενών
Π. Σαραφίδης, Λ. Χατζησταυρή, Α. Λαζαρίδης, Π. Ζεμπεκάκης, Ι. Τζιόλας
    47
 
Η επίδραση δύο διαφορετικών τύπων άσκησης στα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης ασθενών με ήπια ιδιοπαθή υπέρταση
Γ. Παπαδόπουλος, Ε. Κουϊδη, Α. Καραγιάννης, Α. Δεληγιάννης
 
    59Η επασβέστωση της αορτής συνδέεται με την ηλικία και το φύλο,
αλλά όχι με την μάζα της αριστεράς κοιλίας σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση

Α. Τσακίρης, Μ. Δούμας, Ν. Νεάρχου, Α. Μαυροκέφαλος, Ν. Μπατάκης, Π. Σκούφας

   
    70

Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης σε ασθενείς απομονωμένης νησιωτικής περιοχής
Ι. Ρουντένκο, Ν. Σωτηρακόπουλος, Τ. Τσίτσιος, Μ. Πέϊκου, Ε. Καλογιαννίδου, Κ. Μαυροματίδης
    79


Το σύστημα αντιμεταφοράς Na-Li (SLC) σε φυσιολογικά και σε υπερτασικά άτομα. Ο ρόλος της δυσλιπιδαιμίας
Χ.Γ. Σαββόπουλος, Μ.Σ. Μπαλτατζή, Α.Ι. Χατζητόλιος, Α.Γ. Ζιάκας, Μ.Λ. Σιών, Γ.Δ. Καϊάφα, Δ. Καλαμπαλίκα, Μ. Κοσμίδου, Γ. Ζιούτας, Ν. Ράϊκος
   
    87
     
                     
Close

Close
Close