Τόμος 10 - Τεύχη 1-3: 2001

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 10 - Τεύχος 1-3: 2001


 Περιεχόμενα   Σελίδα  
  Γράμμα από τον εκδότη
 
15
 
Πρόγραμμα μαθημάτων κλινικής υπέρτασης
 
14

Ανασκοπήσεις

Η ρύθμιση της έκκρισης ρενίνης
Π.Α. Σαραφίδης, Α.Ν. Λαζαρίδης, Α.Α. Τουρκαντώνης
 
29
 
Πρόληψη στεφανιαίας νόσου με την αντιυπερτασική αγωγή.
Ιδανικό αντιυπερτασικό φάρμακο ή ιδανική αντιυπερτασική στρατηγική;

Γ. Χ. Αντωνακούδης, Χ.Γ. Αντωνακούδης

 
44

Η επίδραση της ινσουλίνης στη νεφρική λειτουργία και την αρτηριακή πίεση. Δυσμενής ή ευνοϊκή;
Π.Ε. Ζεμπεκάκης, Α.Ν. Λαζαρίδης

50
  Η θέση των αναστολέων του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης και των ανταγωνιστών ασβεστίου στη διαβητική νεφροπάθεια
Α.Ν. Λαζαρίδης, Π.Ε. Ζεμπεκάκης

65
Πρωτότυπη εργασία Συγκριτική μελέτη επίδρασης της αμλοδιπίνης και φοσινοπρίλης στην αρτηριακή πίεση και την ινσουλινοευαισθησία υπερτασικών ατόμων
Π. Ζεμπεκάκης, Α. Κοπράς, Α. Λαζαρίδης, Σ. Μεταλλίδης, Ι. Τζιόλας, Λ. Χατζησταυρή, Π. Σαραφίδης, Αχ. Τουρκαντώνης

 72
Ενδιαφέρουσα περίπτωση Περίπτωση ανενεργού όζου επινεφριδίου σε ασθενή με ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση που εξελίχθηκε σε λειτουργικό αδένωμα με εκδήλωση πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού
Χ. Δεληβοριά, Α. Χατζητόλιος, Σ. Καραμπάτσου, Χ. Σαββόπουλος, Μ. Καραμούζης, Π. Τσατίδης, Γ. Ζιάκας

 82
     
                     
Close

Close
Close