Τόμος 19 - Τεύχος 2-3: 2010

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 19 - Τεύχος 2-3: 2010


 Περιεχόμενα   Σελίδα  
 Ανασκοπήσεις Η τεχνική μέτρησης της αρτηριακής πίεσης
Ρ.Γ. Καλαϊτζίδης, Δ. Καρασαββίδου, Κ.Χ. Σιαμόπουλος
61
 
Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια. Συσχέτιση με την αρτηριακή πίεση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα
Α. Τριανταφύλλου, Σ. Δούμα
 
68


Υπέρταση, υπόταση και άνοια: Παθοφυσιολογία και θεραπευτικές δυνατότητες
Χ. Λυδάκης, Ειρ. Κούμπα
 
77
 
Τα διουρητικά στην κλινική πράξη. Μέρος Β':Διαταραχές των
ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας που επιπλέκουν
τη χρήση διουρητικών

Π.Ι. Γεωργιανός, Π.Α. Σαραφίδης, Α.Ν. Λαζαρίδης

 
85
Πρωτότυπες εργασίες
Η χαμηλή δόση ατορβαστατίνης μειώνει την περιπατητική αρτηριακή πίεση σε ασθενείς με ήπια υπέρταση και υπερχοληστερολαιμία. Μια διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη  με εικονικό φάρμακο μελέτη
Α.Ι. Κανάκη, Ε.Ι. Ζαϊρη, Π.Α. Σαραφίδης, Π.Ι. Γεωργιανός, Π.Γ. Σταφυλάς, Ι.Μ. Τζιόλας, Α.Ν.  Λαζαρίδης

101
  Επίδραση της συγκαλυμμένης υπέρτασης στους παράγοντες
αιμόστασης

Α. Κοτρότσου, Δ.Π. Παπαδόπουλος, Κ. Θωμόπουλος, Ι. Μουρούζης, Η. Σανιδάς, Ο. Παπαζάχου, Μ. Δασκαλάκη, Θ.Μ. Μακρής

112

Καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου στους Έλληνες υπερτασικούς. Επίδραση της ηλικίας και του φύλου
Χ.Ι. Λιάκος, Γ.Π. Βυσσούλης, Ε.Α. Καρπάνου, Σ.Γ. Κυβέλου,
Β.Ε. Τζάμου, Α.Π. Μιχαηλίδης, Α.Ι. Τριανταφύλλου, Π.Γ. Σπανός,
Χ.Ι. Στεφανάδης

 118

Συσχέτιση της περιοδοντικής νόσου με την απέκκριση αλβουμίνης στα ούρα σε μέσης ηλικίας υπερτασικούς ασθενείς
Ι. Ανδρίκου, Κ. Τσιούφης, Ν. Σολδάτος, Α. Κασιακόγιας, Κ. Θωμόπουλος, Α. Κορδαλής, Ι. Καλλικάζαρος, Χ. Στεφανάδης

 129
   Επιστολή  139
     
                     
Close

Close
Close