Τόμος 20 - Τεύχος 2-3: 2011

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 20 - Τεύχος 2-3: 2011


 Περιεχόμενα   Σελίδα  
 Ειδικό Άρθρο
Υπέρταση: Εξέλιξη γνώσεων και ιδεών
Ν.Β. Καρατζάς
  77
 
Ανασκοπήσεις  

Μέθοδοι εκτίμησης της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος στον καρδιαγγειακό ασθενή

Α. Κορδαλής, Κ. Τσιούφης, Α. Κασιακόγιας, Χ .Στεφανάδης
 
  87
 
Η επίδραση της κατανάλωσης αλκοόλ στους νεότερους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και την αρτηριακή πίεση
Π. Σταφυλάς, Α. Λαζαρίδης
 
  96Ο ρόλος της άσκησης στην ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση
Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Γκαλιακούση, Μ. Δούμας, Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Πετίδης, Σ. Δούμα
 
   105


Επιδημιολογικές μελέτες της υπέρτασης στην Ελλάδα. Θέματα πληθυσμού, αντιπροσωπευτικού δείγματος και επιλογής ασθενών
Ο.Ι. Γκιάτα, Μ.Ι. Ποικιλίδου, Φ. Παπουλίδου, Α.Ν. Λαζαρίδης

 
   117

Πρωτότυπες Εργασίες

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Greek employees. The Cardiovascular risk in Greek (CARING) Employees Study
P. Stafylas, P. Georgianos, S. Gousopoulos, P. Sarafidis, M. Zouka, A-B. Haidich, P. Zebekakis, I. Basagiannis, E. Giannoulis, A. Lasaridis
  
   125
 
Συσχέτιση δεικτών αορτικής σκληρίας με τα επίπεδα υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεϊνης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσμένη Ιδιοπαθή Αρτηριακή Υπέρταση
Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Γκαλιαγκούση, Μ. Δούμας, Α. Τριανταφύλλου, Ρ. Ανυφαντή, Κ. Πετίδης, Σ. Δούμα

 
   134  
 
 
 
 
     
                     

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 20 - Τεύχος 2-3: 2011


 Περιεχόμενα   Σελίδα  
 Ειδικό Άρθρο
Υπέρταση: Εξέλιξη γνώσεων και ιδεών
Ν.Β. Καρατζάς
  77
 
Ανασκοπήσεις  

Μέθοδοι εκτίμησης της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος στον καρδιαγγειακό ασθενή

Α. Κορδαλής, Κ. Τσιούφης, Α. Κασιακόγιας, Χ .Στεφανάδης
 
  87
 
Η επίδραση της κατανάλωσης αλκοόλ στους νεότερους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και την αρτηριακή πίεση
Π. Σταφυλάς, Α. Λαζαρίδης
 
  96Ο ρόλος της άσκησης στην ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση
Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Γκαλιακούση, Μ. Δούμας, Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Πετίδης, Σ. Δούμα
 
   105


Επιδημιολογικές μελέτες της υπέρτασης στην Ελλάδα. Θέματα πληθυσμού, αντιπροσωπευτικού δείγματος και επιλογής ασθενών
Ο.Ι. Γκιάτα, Μ.Ι. Ποικιλίδου, Φ. Παπουλίδου, Α.Ν. Λαζαρίδης

 
   117

Πρωτότυπες Εργασίες

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Greek employees. The Cardiovascular risk in Greek (CARING) Employees Study
P. Stafylas, P. Georgianos, S. Gousopoulos, P. Sarafidis, M. Zouka, A-B. Haidich, P. Zebekakis, I. Basagiannis, E. Giannoulis, A. Lasaridis
  
   125
 
Συσχέτιση δεικτών αορτικής σκληρίας με τα επίπεδα υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεϊνης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσμένη Ιδιοπαθή Αρτηριακή Υπέρταση
Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Γκαλιαγκούση, Μ. Δούμας, Α. Τριανταφύλλου, Ρ. Ανυφαντή, Κ. Πετίδης, Σ. Δούμα

 
   134  
 
 
 
 
     
                     

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 20 - Τεύχος 2-3: 2011


 Περιεχόμενα   Σελίδα  
 Ειδικό Άρθρο
Υπέρταση: Εξέλιξη γνώσεων και ιδεών
Ν.Β. Καρατζάς
  77
 
Ανασκοπήσεις  

Μέθοδοι εκτίμησης της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος στον καρδιαγγειακό ασθενή

Α. Κορδαλής, Κ. Τσιούφης, Α. Κασιακόγιας, Χ .Στεφανάδης
 
  87
 
Η επίδραση της κατανάλωσης αλκοόλ στους νεότερους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και την αρτηριακή πίεση
Π. Σταφυλάς, Α. Λαζαρίδης
 
  96Ο ρόλος της άσκησης στην ιδιοπαθή αρτηριακή υπέρταση
Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Γκαλιακούση, Μ. Δούμας, Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Πετίδης, Σ. Δούμα
 
   105


Επιδημιολογικές μελέτες της υπέρτασης στην Ελλάδα. Θέματα πληθυσμού, αντιπροσωπευτικού δείγματος και επιλογής ασθενών
Ο.Ι. Γκιάτα, Μ.Ι. Ποικιλίδου, Φ. Παπουλίδου, Α.Ν. Λαζαρίδης

 
   117

Πρωτότυπες Εργασίες

Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Greek employees. The Cardiovascular risk in Greek (CARING) Employees Study
P. Stafylas, P. Georgianos, S. Gousopoulos, P. Sarafidis, M. Zouka, A-B. Haidich, P. Zebekakis, I. Basagiannis, E. Giannoulis, A. Lasaridis
  
   125
 
Συσχέτιση δεικτών αορτικής σκληρίας με τα επίπεδα υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεϊνης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσμένη Ιδιοπαθή Αρτηριακή Υπέρταση
Ε. Γαβριηλάκη, Ε. Γκαλιαγκούση, Μ. Δούμας, Α. Τριανταφύλλου, Ρ. Ανυφαντή, Κ. Πετίδης, Σ. Δούμα

 
   134  
 
 
 
 
     
                     
Close

Close
Close