Τόμος 21-Τεύχος 1-3 : 2012

Αρτηριακή Υπέρταση

Τετραμηνιαίο Περιοδικό της Ελληνικής Αντιυπερτασικής Εταιρείας                 
 Επιστροφή >>

   

Τόμος 21 - Τεύχος 1-3: 2012


 Περιεχόμενα Σελίδα  
 Ανασκοπήσεις
Η επίδραση των αντιυπερτασικών φαρμάκων στο φαινόμενο της «ενίσχυσης της πίεσης παλμού». Μέρος 1ο:Φυσιολογία – Παθοφυσιολογία – Νιτρώδη.
Δ. Βραχάτης, Δ. Μώρης, Χ. Βλαχόπουλος, Θ. Παπαϊωάννου, Α. Πρωτογέρου
  11
 
 

Αυτοσωματική επικρατούσα πολυκυστική νόσος των νεφρών (ADPKD) – Νεότερες αντιλήψεις για τους μηχανισμούς δημιουργίας κύστεων, αρτηριακής υπέρτασης και χρόνιας νεφρικής νόσου.

Β. Ράπτης, Σ. Καπούλας
 
  21
 
Μηχανισμοί πρόκλησης υπέρτασης στο μεταβολικό σύνδρομο.
    
 Χ. Δημόπουλος, Α. Τραϊνού, Β. Κώτσης
 
  29O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου.
Α. Κοτρότσου, Ι. Μουρούζης, Δ. Παπαδόπουλος, Κ. Πάντος
 
  37


Αρτηριακή υπέρταση και κολπική μαρμαρυγή: διαγνωστική προσέγγιση, πρόληψη και θεραπεία.
Π.Κ. Τσινιβίζοβ, Μ.Σ. Καλλίστρατος, Α.Ι. Μανώλης

 
  50


Διάγνωση υπερτροφίας αριστεράς κοιλίας στον υπερτασικό ασθενή.
Δ. Τσιαχρής, Κ. Τσιούφης, Χ. Στεφανάδης
  64

Πρωτότυπη Εργασία

Η αιμοκάθαρση μειώνει το κύμα ανάκλασης, αλλά όχι την ταχύτητα του σφυγμικού κύματος στην αορτή και τη βραχιόνιο αρτηρία, σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου.
Π.Ι. Γεωργιανός, Π.Α. Σαραφίδης, A.I. Κανάκη, Ε.I. Γεωργιανού, Λ.Σ. Χατζησταυρή, Ι.Μ. Τζιόλας, Π.Ε. Ζεμπεκάκης, Π. Νικολαϊδης, Α.Ν. Λαζαρίδης

 
   71
 
 
     
                     
Close

Close
Close