15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης (Τελικό Πρόγραμμα)


Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace, από 5 έως 7 Μαρτίου 2015.

Κατεβάστε το τελικό πρόγραμμα.

Κατεβάστε την Α' Ανακοίνωση.

Κατεβάστε το προκαταρκτικό πρόγραμμα.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ υποβολής περιλήψεων
28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: www.diastasitravel.com
Close

Close
Close