16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης


Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης θα γίνει στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel, από 3 έως 5 Μαρτίου 2016.

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων:17-Ιανουαρίου-2016

Κατεβάστε την Α' Ανακοίνωση.

Κατεβάστε το προκαταρκτικό πρόγραμμα.

Κατεβάστε το τελικό πρόγραμμα.
Close

Close
Close