Αξιολόγηση Αρτηριακής Πίεσης: Πιστοποιημένα Πιεσόμετρα και Διαδραστική εκπαίδευση

Το STRIDE BP είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός που δημιουργήθηκε από 24 ειδικούς στην υπέρταση με στόχο την ακριβέστερη διάγνωση και ρύθμιση της υπέρτασης. Στην ιστοσελίδα του STRIDE BP (www.stridebp.org) διατίθενται
(1) Κατάλογοι πιστοποιημένων πιεσομέτρων για το ιατρείο, το σπίτι και 24ωρη καταγραφή (www.stridebp.org/bp-monitors).
(2) Διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό για επαγγελματίες υγείας για τη μέτρηση της πίεσης στο ιατρείο, το σπίτι και με 24ωρη καταγραφή, με βάση πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες (www.stridebp.org/training).

Κατεβάστε την παρουσίαση 

Close

Close
Close